добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

 

Обяви и съобщения

 

 

 

Решение ПУП ПП Допълнително водоснабдяване

 

Съобщение Агросвей 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становище по екологична оценка

 

 

Решение

ШУ - 14 ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

 

 

Програма за опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

 

Приложение

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

Информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение

Информация

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционно предложение - "Капково напояване на лозя в землището на с. Драгоево..."

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

 

 

 

 

Характеристика

Уведомление

Презентация

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление за осигурен обществен достъп до информация

 

Уведомление

Информация

Приложение 1_2

Приложение 1_3

Приложение 1_4

Приложение 1_5

Приложение 2_1

Приложение 2_2

Приложение 2_2

Приложение 2_3

Уведомление до кмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

З А П О В Е Д

 178

гр. Велики Преслав, 20.05.2015г.

 

Относно: Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии стопанисвани от общината от увреждания при бране на липов цвят, и предотвратяване  смитането на цветен липов прашец в населените места, и ползването му за търговия.

 

На  основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  чл.10, ал.2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с правомощията ми по чл.62 от  Закон за лечебните растения  (ЗЛР)

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

Брането на липов цвят, кастренето и чупенето на клони от  липовите дървета в периода на цъфтежа им на територията на град Велики Преслав, населените места от общината,  на територията на Историко археологически резерват „Велики Преслав” и в сервитута на пътищата на територията на общината.


Събирането на липов цвят от лицата притежаващи удостоверение издадено от РИОСВ Шумен  в земи и  гори общинска собственост, да се извършва, след издаване на позволително и заплащане на такса в Общинска администрация Велики Преслав, съгласно чл.22, т.2 и чл.23 от Закона за лечебните растения  (ЗЛР).


Нарушителите на тази заповед носят наказателна отговорност по реда на ЗООС, ЗЛР и Наредба №1 за опазване на обществения ред, имуществото предназначено за общо ползване и чистотата на територията на община Велики Преслав.

 

                                                             

          Александър Горчев:
Кмет на Община Велики Преслав

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007